Từ những tác động tích cực do sự kiện gia nhập WTO, thị trường hàng hóa và Dịch vụ của Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú. Chính vì vậy, bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ là một nhu cầu cần thiết của nền kinh tế hiện nay.

Trong quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ thì Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật là một khâu quan trọng để xác định hành vi, tính chất, mức độ xâm phạm và xác định mức yêu cầu bồi thường thiệt hại về sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 201, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Giám định thì Giám định Sở hữu trí tuệ “là việc các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá, kết luận các vấn đề liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

HSLAWS sẽ trợ giúp Quý khách một số hoạt động phục vụ cho quá trình yêu cầu Giám định, đánh giá mức độ vi phạm, gồm:

1. Tư vấn xác định tình trạng pháp lý đối với đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ;

2. Tư vấn đánh giá khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

3. Xác định yếu tố xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ;

4. Tư vấn trình tự, thủ tục yêu cầu giám định;

5. Đại diện khách hàng lliên hệ với các cơ quan chức năng yêu cầu Giám định;

6. Các yêu cầu khác liên quan đến Giám định mức độ vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

* Mẫu văn bản sở hữu trí tuệ (Download).

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666