CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG
MST 0105589784
Trụ sở: Số 15 – 765/24 Nguyễn Văn Linh – Q.Long Biên – Hà Nội
Tel/Fax: 04.38751213
Kinh doanh 04.66808326-0986607004-0913687786
Website http://thanglongvnn.com
Email vattuthanglong@gmail.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT XÂY DỰNG
SIKA - VINKEMS GIÁ RẺ CẠNH TRANH


Các sản phẩm chống thấm các khe nối và chất trám khe
Sika
Sika Waterbars Yellow: băng PVC chống thấm cho các khe
co giãn
Sika Waterbars Grey: băng PVC chống thấm cho cho các
mạch ngừng thi công
Sika Hydrotile CJ type: băng trương nở để ngăn chặn nước
cho các mạch ngừng thi công
SikaSwell S2: keo trương nở khi tiếp xúc với nước để
cản nước
Sikaflex Pro 2HP: chất trám khe 1 thành phần gốc Polyuretan
Sikaflex Pro 3WF: chất trám khe 1 thành phần gốc
Polyuretan có khả năng kháng hóa chất
Chống thấm Sikaproof Membrane
Sikatop Seal 107
Sikalatex

Vinkems
Latex R5540, Latex HT
CS 5520, Simon coat 5S
Simon Peneseal
Simon Mono Coat
Simon Water Plug
Waterseal
Super seal
Tile seal
Vinkems Pro B-63

Phụ gia Bê tong Sika
Sika
Bê tông được trộn tại công trường hoặc tại các
nhà máy RMC
Sikament R4: phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời
gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông
Sikament 2000AT: phụ gia giảm nước cao cấp
cho bê tông và kéo dài thời gian ninh kết
Sikacrete PP1: phụ gia bê tông gốc silicafume
Plastiment 96: phụ gia hóa dẻo giảm nước và
kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Vinkems
Vinkems CONREX RT
Vinkems CONREX 306
Vinkems CONREX HS
Vinkems CONREX RMC
Vinkems Poly Cast 3S
Vinkems Crete NP
Vinkems Fume D
Hợp chất bảo dưỡng
Sika
Antisol E,
Antisol S
Chất tháo dỡ khuôn Separol,
Sika Formoil WB2

Vinkems
Vinkems Reform
Vinkems Concure S

Vữa rót, định vị
Sika
Sikagrout 212-11,
Sikagrout 214-11,
Sikagrout 214-11 HS: vữa rót gốc xi măng
Sikadur 731, 732, 752: vữa rót gốc nhựa epoxy

Vinkems
Vinkems Grout 4HF
Vinkems Grout 2HF
Vinkems GEP 750
Vinkems Tilefix
Vinkems Tile Grout

Các hệ thống sử dụng cho sàn công nghiệp
Sika
Sika Chapdur : chất làm cứng nền
Sikafloor 2420
Sikafloor 2530W
Sikafloor 261
Sikagard 75 Epocem: vữa gốc xi măng epoxy
Lớp phủ bảo vệ bê tông
Sikatop Seal 107 Sikagard 63N Inertol
Poxitar F


Vinkems
Vinkems Flo-top
Vinkems Floor Topping
Vinkems Floor SLC
Vinkems Floor SEP 20
Vinkems Floor SEP 34
Vinkems Floor WEP 30
Vinkems Floor SLC 100
Vinkems Floorthane P36
Vinkems Floor SLC-120
Simon GAP 600PU