Hiện mình đang có xuất ngoại giao chung cu madarin hoàng minh giám
Giá bán 26-27tr
Hiện đã xây xong thô đang trong giai đoạn hoàn thiện giao nhà
Quý vị có thể chọn căn chọn tầng , Ai có nhu cầu liên hệ em 0987712903