Mới xách về 1 em IBM THINKPAD X201 new 99,9% BH 2014.
(Model mỏng đẹp nhẹ nhât 1.45KG của dòng bussiness)


-Intel® Core™I5 M540 2.53Ghz(4*2.53GHz)
-DDR3 4Ghz
-Vga Intel HD Graphics Core I5
-HDD 320G 7200RPM
-Wifi ,Bluetooth,Finger Print, Webcam

-12" Wide XGA TFT chống chói

-Pin 4H (6 Cells)
Windows 7 Pro 64 Bit bản quyền
Máy chưa bung WIN
BH 5/20114
Giá 9TR7
Phone : 0983 500 540