Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới; có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó:

- Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

- Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

- Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm:
- Tờ khai (theo mẫu);
- Bản mô tả phát minh, sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
- Yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền (Nếu nộp đơn thông qua đại diện theo ủy quyền)

Thời gian giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung
- Thẩm định nội dung: 12 tháng kể từ ngày thẩm định nội dung hoặc từ ngày công bố đơn.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Cục sở hữu trí tuệ

Văn phòng luật sư HSLAWS được thành lập với những luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Đăng kí bảo hộ phát minh, sáng chế là một thế mạnh của HSLAWS. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ một hoàn hảo, chuyên nghiệp như đúng cam kết.

Các dịch vụ HSLAWS cung cấp bao gồm:

- Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ phát minh, sáng chế,

- Cung cấp hồ sơ đăng ký bảo hộ phát minh, sáng chế,

- Đại diện giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ phát minh, sáng chế.

* Mẫu văn bản sở hữu trí tuệ (Download)

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666