Cho thuê chung cư 165 Thái Hà, 62-145m2….0912340915

Cho thuê chung cư 165 Thái Hà, 62-145m2….0912340915

1) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 62 m2, 1 khách ,1 bếp,2 ngủ,2 wc,tầng 6 giá 6 triệu/tháng.

2) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 74 m2, 1 khách ,1 bếp,2 ngủ,2 wc,tầng 8 giá 7,5 triệu/tháng.

3) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 78 m2, 1 khách ,1 bếp,2 ngủ,2 wc,tầng 10 giá 8 triệu/tháng.

4) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 101 m2, 1 khách ,1 bếp,3 ngủ,2 wc,tầng 12 giá 10 triệu/tháng.

5) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 103 m2, 1 khách ,1 bếp,3 ngủ,2 wc,tầng 14 giá 10 triệu/tháng.

6) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 105 m2, 1 khách ,1 bếp,3 ngủ,2 wc,tầng 15 giá 11 triệu/tháng.

7) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 108 m2, 1 khách ,1 bếp,3 ngủ,2 wc,tầng 17 giá 12 triệu/tháng.

8) Cho thuê chung cư Park View 165 Thái Hà: dt 115 m2, 1 khách ,1 bếp,3 ngủ,2 wc,tầng 18 giá 13 triệu/tháng.
LH: chi phương 0912340915