COLUMBIA SOUTHERN UNIVERSITY
THÔNG BÁO
Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Ðại học Nam Columbia – Hoa Kỳ khóa Mùa Ðông 2012

Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các khóa đào tạo từ xa trong nước và quốc tế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tại công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002 và 999/BGDĐT-ĐTVNN ngày 02/03/2011, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế giới thiệu Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Nam Columbia đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến (E-Learning), có sự hướng dẫn trực tiếp của các trợ giảng có trình độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Văn bằng của Trường Đại học Nam Columbia được kiểm định chính thức tại Hoa Kỳ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

A - Yêu cầu nhập học:

- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên
hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD

- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.
Lưu ý: Học viên có trình độ tiếng Anh B hoặc C có thể tham dự và hoàn thành khoá học bổ túc tiếng Anh (để đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia)

B - Thời gian học:

1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng

2 - Đối với người đã và đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:
12 tuần / 02 môn học (số lượng môn học cần phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học)

C - Học phí toàn khóa: Giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia.

1 - Học phí toàn khóa: nộp thành 02 đợt, mỗi đợt 86.436.000 VNĐ (cách nhau 07 tháng)

2 - Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 14.406.000 VNĐ / 01 môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).
· Mức học phí trên chưa bao gồm Tiền Sách giáo khoa;
· Học phí có thể thay đổi theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm nộp học phí.

Trân trọng!

VÕ THỊ THÙY DUNG
-----------------------------------------------------------------------
CENTER FOR INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION

Add: 7 Nguyen Binh Khiem St, Dist 1, HCMC
Tel: (08) 3910 6350 hoặc 0937 254 604
E-mail: dungcitc@hcm.fpt.vn
Yahoo Chat: nangphale1509
Website: www.citc.edu.vn www.columbiasouthern.edu