Mình đang muốn thanh lý ba cuốn này với giá 400k/3c. Mình giữ từ điển rất cẩn thận nên vẫn còn mới.
Bạn nào có nhu cầu liên hệ: Đức Dương: 0974020767
Địa chỉ: 24 ngõ 156 Hồng Mai Hà Nội.
(mình muốn thanh lý cả bộ, nếu bạn nào muốn lấy lẻ thì mình để giá là 150k/c)
tag: bán Longman Pocket IDIOMS, bán Longman Pocket ACTIVATOR ,bán Longman Pocket PHRASAL VERBS, bán Longman Pocket IDIOMS, bán Longman Pocket ACTIVATOR ,bán Longman Pocket PHRASAL VERBS, bán Longman Pocket IDIOMS, bán Longman Pocket ACTIVATOR ,bán Longman Pocket PHRASAL VERBS, bán Longman Pocket IDIOMS, bán Longman Pocket ACTIVATOR ,bán Longman Pocket PHRASAL VERBS, bán Longman Pocket IDIOMS, bán Longman Pocket ACTIVATOR ,bán Longman Pocket PHRASAL VERBS,