Vận tải hành khách tăng, vận tải hàng hóa giảm

Vận tải hành khách mười một tháng năm 2012 ước tính đạt 2612 triệu lượt khách, tăng 12,5% và 112,3 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: Vận tải trung ương đạt 38,4 triệu lượt khách, tăng 7,6% và 26,7 tỷ lượt khách.km, tăng 6,8%; vận tải địa phương đạt 2573,6 triệu lượt khách, tăng 12,5% và 85,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,4%. Vận tải hành khách đường bộ mười một tháng ước tính đạt 2415,3 triệu lượt khách, tăng 13,7% và 83,6 tỷ lượt khách.km, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; đường sông đạt dich vu don nha tron goi 167,7 triệu lượt khách, giảm 3% và 3,7 tỷ lượt khách.km, giảm 3,3%; đường hàng không đạt 12,5 triệu lượt khách, tăng 0,3% và 20,6 tỷ lượt khách.km, tăng 7,9%; đường sắt đạt 11 triệu lượt khách, tăng 0,5% và 4 tỷ lượt khách.km, giảm 3,2%; đường biển đạt 5,6 triệu lượt khách, giảm 1,3% và 319 triệu lượt khách.km, giảm 0,8%

Vận tải hàng hóa mười một tháng ước tính đạt 865,9 triệu tấn, tăng 9,4% và 169,5 tỷ tấn.km, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước đạt 831,2 triệu tấn, tăng 10,5% và 58,9 tỷ tấn.km, tăng 0,7%; vận tải ngoài nước đạt 34,7 triệu tấn, giảm 15% và 110,5 tỷ tấn.km, giảm 18,7%. Vận tải hàng hoá đường bộ mười một tháng đạt 677,1 triệu tấn, tăng 11,7% và 35,5 tỷ tấn.km, tăng 9,3%; đường sông đạt 141,6 triệu tấn, tăng 6,3% và 14,2 tỷ tấn.km, tăng 5,4%; đường biển đạt 40,5 triệu tấn, giảm 18% và 115,6 tỷ tấn.km, giảm 20%; đường sắt đạt 6,5 triệu tấn, giảm 2% và 3,7 tỷ tấn.km, giảm 3%

Nguon: tintuc
Dịch Vụ Dọn Nhà Trọn Gói Tiến Phát: dich vu don nha tron goi- Dịch Vụ Dọn Nhà Trọn Gói Tiến Phát