Với kinh nghiệm sẵn có và mong muốn trợ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tài chính - kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thuế, tuân thủ theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam. HSLAWS cung cấp đến quý doanh nghiệp dịch vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

I. Quy trình Lập báo cáo tài chính
Bước 1. Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán

- Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm
- Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá,
- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC...theo quy định
- Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
- Lập sổ cái các tài khoản kế toán
- Lập sổ nhật ký chung
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)

Bước 2. Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế

- Lập Báo cáo cáo tài chính
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn

Bước 3. Hoàn thiện

- In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan
- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
- Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế
- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
- kết thúc quy trình làm việc

II. Giải trình số liệu và tham gia quyết toán thuế:

Khi doanh nghiệp nhận được quyết định Thanh tra thuế, Quyết toán thuế của cơ quan nhà nước, nhóm Kế toán trưởng sẽ có trách nhiệm tham gia quyết toán, trực tiếp làm việc, trực tiếp giải trình số liệu, sổ sách, Báo cáo tài chính do chính nhóm Kế toán trưởng lập ra với các cơ quan nhà nước như: Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan....

* Mẫu văn bản hướng dẫn về thuế (Download)

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666