Bạn ơi ! Những bài tut hay.. Nhưng skin đẹp ở đây đã bị ẩn asp.net đi.. Bạn chỉ cần đăng ký là có asp.net thể thấy đc chúng.. Chỉ mất ít phút thôi ..Nào ! Bạn còn chờ gì nữa mà không đăng ký nhỉ