EHOME 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> GIÁ 573 tri?u/căn <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>.
Ehome 3 Tây sài gòn <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> , từ Trung tâm SG đi theo đường Hùng Vương rẽ trái qua Hồ Học Lãm đi thêm khỏang 2.5km.Cách Đại lộ Đông Tây 1.5 km sẽ gặp dự án Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>
Từ dự án Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> về Trung tâm Quận 1 mất khỏang 20 phút, về Khu Chợ Lớn hết khỏang 10 phút đi xe máy theo Đ?i l? Đông tây <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>.
Dự án Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> có diện tích 6ha nằm gần China Town và Đại lộ Đông Tây East-West Blvd. Ehome 3 đã hòan tất hạ tầng cơ sở
Ehome 3 định hướng phát triển: khu dân cư dành cho người thu nhập trung bình và ổn định.
Ehome 3 có vị trí theo Đại lộ Đông Tây kết nối với xa lộ Trung Lương dễ dàng đi tới các tỉnh thành Miền Tây. Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>
Nhân dịp khai trương nhà mẫu , Nam Long giảm 3% cho khách hàng đăng kí mua kẻ từ hôm nay.
Thông tin cụ thể Ehome 3 vui long vào website: www.bdsanhthu.com <http://www.bdsanhthu.com> hoặc gọi trực tiếp
LH: MS ANH THƯ 0902.508.389
( Nhân viên kinh doanh cty Chủ Đầu Tư NAM LONG Ehome 3 )

Website : www.bdsanhthu.com
yahoo: anhthu_namlong@yahoo.com.vn
Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> , Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> , Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>, Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html> , Ehome 3 <http://bdsanhthu.com/nha-dat/n1/i20/can-ho-ehome-3-tay-sai-gon-chu-d%E1%BA%A6u-tu-nam-long.html>