Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Hoặc tham khảo thông tin qua website villathuthiem.com
Bán đất Thủ Thiêm Villa | Ban dat Villa Thu Thiem
Bán đất dự án Thủ Thiêm Villa | Ban dat du an Villa Thu Thiem
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô M,N,L, 8x22, đường 20M. Giá 26tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô D, 12x25, mặt tiền sông, đường 20M. Giá 33tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô B, C, 14x26, đường 12M. Giá 23tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô P, 12x23, đường 12M, 2MT. Giá 26tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô D, 10x23, đường 20M. Giá 24tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô O, 10x23, đường 20M. Giá 19tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô F, 14x26, hướng DN.... Giá 23tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô G, 16.8x20, 2 mặt tiền. Giá 22tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô K 8x20,đường 12M. Giá 25tr
- Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô R,E, 11x21 đường 12M, đối diện công viên. Giá 22tr
Khi có nhu cầu Mua, ký gửi đất dự án Huy Hoàng, Thế Kỷ 21, Văn Minh, Thủ Thiêm Villa. Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697