Nhà mình cần đang mua: ớt tươi, khô với số lương không hạn chế (thu mua theo thời giá), đảm bảo giá hợp lý
Nếu bạn nào có nhu cầu hợp tác làm ăn thì liên hệ cho mình nhé
Thanks

Minh trí: 0934.89.39.55
Email: minhtri_adp@yahoo.com