Đánh giá tác động môi trườngI. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:- Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…II. Phương Pháp:- Với các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.III. Mô tả công việc:- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi thiết bị nghe trộm trường, KT – XH- Thu m��u nước, thiết bị nghe trộm thiết bị nghe trộm mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án thiết bị nghe trộm và phân tích tại phòng thí nghiệm.thiết bị nghe trộmthiết bị nghe trộmthiết bị nghe trộm- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.-- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng thiết bị nghe trộm và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.thiết thiết bị nghe trộm bị nghe trộm- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn thiết bị nghe trộm ô nhiễm kể trên đến các yếu t�� tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.thiết bị nghe trộmthiết bị nghe trộmthiết bị nghe trộm- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động v�� dự phòng sự cố môi trường.- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.Xây dựng chương trình giám sát môi trường.-- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:yahoo:moi_truongEmail: vuonghong@nhietdoi.orgWebsite: moitruongnhietdoi.vnHotline: 0936 485 366 (Ms Hồng)��iện thoại:04 668 46 890 Fax: 04 355 26 383Địa chỉ: 168/21/22 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà NộiCông ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới+3 EXP