Team Ka chuyên Copywritter/copy-editing cho các website, email marketing, thư ngỏ, sale letter... Liên hệ Ka 01993482775 để được thao khảo các sản phẩm của Team Ka (sẽ gửi list các link qua email)