Khôi phục tập tin sao lưu nokia 8800

Nokia Content Copier cho phép bạn khôi phục dữ liệu của mình. Tìm hiểu cách khôi phục tập tin sao lưu Lưu ý rằng bạn phải có tập tin sao lưu dữ liệu bạn muốn khôi phục.

Hình ảnhnokia 8800
Mở cửa sổ chính của Nokia PC Suite và chọn ứng dụng Sao lưu.
Chọn nút Khôi phục để bắt đầu
Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn danh sách các tập tin sao lưu có sẵn. Chọn tập tin bạn muốn khôi phục.
Nếu tập tin sao lưu bạn muốn khôi phục được lưu ở một vị trí khác, hãy chọn nút Duyệt để duyệt tập tin đó.
Nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả các tập tin sao lưu được lưu trên máy PC, hãy chọn Quét các tập tin sao lưu trên máy PC.
Chọn Tiếp theo.
Trong quá trình khôi phục, chỉ báo tiến trình sẽ giúp bạn theo dõi tiến trình.
Khi khôi phục hoàn tất, nội dung đã truy lục cho điện thoại sẽ được hiển thị. Tam giác màu vàng cho biết các tập tin nhất định không được khôi phục (nghĩa là do bộ nhớ trống bị giới hạn trong điện thoại).
Để xem thêm thông tin về tiến trình khôi phục đã hoàn tất, hãy chọn Xem báo cáo.
Lưu ý rằng, một số kiểu điện thoại cần phải được khởi động lại sau khi tiến trình khôi phục hoàn tất.

Địa chỉ: 450 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa
Điện thoại : 04-23482888