CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC bán công tơ vô công, công tơ hữu công, công tơ Emic...

Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:
www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh