CÔNG TY PLC bán các loại cầu chì công nghiệp của Đức như bán cầu chì Siba, bán cầu chì Littel fuse, bán Cầu chì Siemens,bán cầu Ferraz Shawmut, bán cầu chì Bussman, bán cầu chì m.schneider, bán cầu chì Bals, bán cầu chì Cooper Bussman, bán cầu chì Jean Muller...

Để biết thêm thông tin về bảng giá và tài liệu kỹ thuật hãy truy cập web sau:


www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufovietnam.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.com
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC PRODUCTION & TRADE COMPANY LIMITED, PLC COMPANY specialises in selling German Industrial Fuse.

We sell Siba Fuses, sell Littel Fuses, sell Siemens Fuses, sell Ferraz Fuses, sell Shawmut fuses, sell m.schneider fuses, sell Bals fuses, sell Cooper Bussmann fuses, sell Jean Muller fuses...

Please visit the following website to get further information about product:
www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufovietnam.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.com
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh