CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC bán biến tần Allen bradley và cung cấp dịch vụ sửa chữa biến tần Allen bradley, dịch vụ cài đặt biến tần Allen bradley.

Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC Production & Trade Limited Company, PLC Company specialises in selling Allen-bradley Inverter, PLC Company supplies repairing inverter services.

Please enter the below websites to get information in details:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh