TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

THONG BÁO TUYỂN SINH

(Hệ Cao đẳng liên thông lên Đại học chính quy TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC)

Trường Đại Học Điện Lực tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp và Cao Đẳng nghề lên Đại Học như sau:
Tuyển sinh các hệ
- Từ Trung cấp liên thông lên Đại Học
- Từ Trung cấp liên thông lên Cao Đẳng - Đại Học
- Từ Cao Đẳng liên thông lên Đại Học
1- Tuyển sinh các ngành:
- Kế toán
- Tự động hóa
- Điện dân dụng và công nghiệp
- Hệ thống điện
- Cơ khí
- Điện tử viễn thông
- Công nghệ thông tin
2 -Dự kiến thời gian:
Bán và nhận hồ sơ:
Thời gian thi : Được thông báo cụ thể khi nộp hồ sơ

- Ngành CNTT, Điện tử viễn thông ôn vào thứ 4 và thứ 6
Ngành Hệ thống điện ôn vào thứ 7
Ngành KT ôn vào thứ 7

3 - Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ với phòng tuyển sinh theo
địa chỉ sau:
Địa chỉ: VP Tuyển sinh :
- 724 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện tho���i: 04.6275.7777 - 0933.668.666

http://www.tuyensinhdaotao.com.vn
http:/www.tuyensinhdaotao.com.vn
http://www.tuyensinhdaotao.com.vn
http://www.tuyensinhdaotao.com.vn
liên thông đại học điện lực hà nội 2012
liên thông đại học điện lực hà nội 2012
liên thông đại học điện lực hà nội 2012
liên thông đại học điện lực hà nội 2012

liên thông đại học điện lực hà nội 2012

liên thông đại học điện lực hà nội 2012

liên thông đại học điện lực hà nội 2012

liên thông đại học điện lực hà nội 2012