Bạn muốn mua sản phẩm giúp chúng ta có thể biết được tình trạng huyết áp của mình thì hãy mua ngay sản phẩm may do duong huyetbạn cần chọn như thế nào?

Tại đầu que thử có thuốc thử, thông qua phản ứng điện hóa giữa thuốc thử ở đầu que thử và lượng đường trong máu, máy sẽ hiển thị mức đường huyết tương ứng. Kết quả đo đường huyết tại nhà chỉ phản ánh mức đường huyết tại thời điểm kiểm tra. Bạn không được dùng may do duong huyet tại nhà để chuẩn đoán bệnh. Muốn chuẩn đoán bệnh bạn nên đến cơ sở y tế kiểm tra Hba1c hoặc Keton nếu cần thiết may do duong huyet về bản chất chỉ là thiết bị hiển thị các thông số, mấu chốt của việc kiểm tra đường huyết nằm ở que thử.