Công ty CP ĐT XD TM Minh Long
Nhà máy gạch block kiêu kỵ
Chuyên sx và cung cấp VLXD dạng không nung:
Gạch chỉ, gạch lỗ, Gạch block tự chèn, gạch Terrazo, bó vỉa bê tông, cống ly tâm ....
Vui lòng liên hệ: Tôn Minh Long
Tel: 04 22135799 - Mobile: 098 234 1225
Địa chỉ: Kiêu kỵ, Gia lâm, Hà nội
Email: tonminhlong@gmail.com
http://gachblockminhlong.com
http://www.gachblock.tk