CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC bán các loại can nhiệt của Đức, can nhiệt của Ý, can nhiệt của Hàn Quốc, can nhiệt của Trung Quốc như bán can nhiệt ABB, bán can nhiệt ZAMASENSOR, bán các loại can K, bán can S, bán can gốm, can dài 1.2m, bán can dài 1m, bán cảm biến nhiệt độ Omron…

Để biết thêm thông tin về bảng giá và tài liệu kỹ thuật hãy truy cập web sau:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC PRODUCTION & TRADE COMPANY LIMITED, PLC COMPANY, PLC PRO.CO.,LTD sells ABB THERMOCOUPLE, sells ZAMASENSOR THERMOCOUPLE, sell Omron temperature sensors....


Please visit the following website to get further information about product:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Contact: Mai Anh