samsung galaxy TAP P1000 tặng  BAN PHIM ỐP LƯNG giá bán 9.550
samsung galaxy tap 10.1 P7500 gia ban 11.650
samsung galaxy NOTE N7000 gia ban 14.750
hang chinh hang bao hanh 1 nam ten toan quoc
lien he
Công ty Điện Thoại Thăng Long
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
hotline : 0914451168
Nick:tuanlinh_8889
Email: thanglong_61quansu@yahoo.com.vn
http://thanglongmobile.com.vn