samsung note N7000 giảm giá tại www.thanglongmobile.com.vn Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
http://thanglongmobile.com.vn
samsung galaxy note n7000 giá cũ 17.990 gián mới 14.750
samsung galaxy Y s5360 tặng thẻ 2G giá bán 2.990
samsung galaxy mini s5570 tặng thẻ 2G giá bán 3.220
samsung galaxy fix s5670 tặng thẻ 2G giá bán 4.760
samsung galaxy arc s5830 tặng thẻ 4G giá bán 5.880
samsung galaxy TAP P1000 tặng ỐP LƯNG giá bán 9.550
samsung galaxy S2 I9100 bộ nhớ 16G giá bán 11.250
samsung galaxy sl I9003 bộ nhớ 16G giá bán 9.220
Công ty Điện Thoại Thăng Long
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
hotline : 0914451168
Nick:tuanlinh_8889
Email: thanglong_61quansu@yahoo.com.vn
http://thanglongmobile.com.vn