Tôi có 1 số Tiền cổ Đông Dương đủ mọi mệnh giá và cả Tiền Xu trước năm 1900
Giá có thể thương lượng
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/HOANGL~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Lh: Bích Yến 0938-667-855 hoặc A.ngọc 0908-149-374 nhé