hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012, he thong muc luc ngan sach nha nuoc nam 2012, mục lục ngân sách mới nhất 2012, mục lục ngân sách hiện hành 2012, hệ thống mục lục ngân sách mới nhất 2012,


Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070


MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012

Nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước, làm cho hoạt động quản lý tài chính từ nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, đáp ứng nguồn lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị, duy trì và phát triển các sự nghiệp, tích lũy vốn cho đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, xây dựng dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách và điều hành quản lý kinh phí, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau: TT số 83/2011/TT-BTC ngày 16-6-2011 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; TT số 86/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước; TT số 109/2011/TT-BTC ngày 01-08-2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS; NĐ số 39/2011/NĐ-CP ngày 26-05-2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; TT số 50/2011/TT-BTC ngày 21-4-2011 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; TT số 19/2011/TT-BTC ngày 14-02-2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; TT số 185/2010/TT-BTC ngày 15-11-2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


Nhằm hỗ trợ công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:


"HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT".


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Phần II. Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Phần III. Quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước; Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng kinh phí và thu chi ngân sách nhà nước; Phần V. Quy định mới nhất hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis; Phần VI. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại; Phần VII. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Phần VIII. Quy định mới về quy trình kiểm toán trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; Phần IX. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất.


Sách dày 496 Trang, hình thức đẹp, khổ 20x28 , nộp lưu chiểu Quý IV năm 2011


Giá phát hành toàn quốc: 325.000 đ/ Cuốn(Giao tận nơi Có hóa đơn)


Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382 Vui lòng liên hệ:


Tel: 08.66515070


Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam


ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM


email: hongvan@thongtinluat.org


http://www.thongtinluat.org


HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012