hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012, he thong muc luc ngan sach nha nuoc nam 2012, mục lục ngân sách mới nhất 2012, mục lục ngân sách hiện hành 2012, hệ thống mục lục ngân sách mới nhất 2012,


HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070


email: hongvan@thongtinluat.org


website: http://www.thongtinluat.org


về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà Nước…QĐ số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30-09-2010 về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ; QĐ số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; TT số 154/2010/TT-BTC ngày 01-10-2010quy định chi tiết và hướng dẫn về bán đấu giá tài sản; TT số 23/2010/TT-BTP ngày 06-12-2010 Nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà Nước ở nước ta, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn các thể chế, đổi mới chính sách cân đối thu, chi ngân sách, tiêu thức phân cấp quản lý các nguồn thu, thanh quyết toán nguồn kinh phí, quản lý chế độ công tác phí, chi phí hội nghị và đặc biệt quan trọng là công tác kiểm toán ngân sách Nhà Nước như: TT số 30/2011/TT-BTC ngày 2-3-2011 quy định bổ sung MLNSNN; TT số 19/2011/TT-BTC ngày 14-2-2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước ; TT so 10/2011/TT-BTC ngày 26-1-2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN ; QĐ số 54/QĐ-BTC ngày 12-1-2011 về việc đính chính TT số 198/2010/TT-BTC ngày 8-12-2010 quy định sửa đổi, bổ sung MLNSNN; NQ số 02/NQ-CP ngày 9-1-2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2011;TT số 198/2010/TT-BTC ngày 8-12-2010 quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục NSNN; TTLT số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15-11-2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp đối với hoạt động khuyến nông; TT số 188/2010/TT-BTC ngày 22-11-2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;


Để kịp thời nắm bắt những vấn đề này. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM 2012 – HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ, QUYẾT TOÁN THU CHI VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC NGUỒN THU DÀNH CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”


Nội dung của cuốn sách bao gồm: Phần I. Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà Nước áp dụng năm 2011; Phần II. Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý tài chính đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; Phần III. Quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà Nước; Phần IV. Quy định mới về cơ chế quản lý nguồn thu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Phần V. Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng tài sản Nhà Nước và bán đấu giá tài sản; Phần VI. Quy định mới về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và minh bạch thu nhập; Phần VII. Quy định mới nhất về hoạt động kiểm toán ngân sách Nhà Nước.


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 560 trang,


000đ. .:325Giá


(Có hóa đơn) => GIAO TẬN NƠI


Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân


Trung Tâm Thông Tin Luật


ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM


ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382


email: hongvan@thongtinluat.org


http://www.thongtinluat.org


MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT 2012