mẫu hợp đồng kinh tế, mới nhất 2012, mẫu hd xây dựng 2012, mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh 2012, hợp đồng mua bán hàng hóa 2012, hợp đồng mua bán nhà 2012, hợp đồng kinh tế tiếng anh 2012, soạn thảo hợp đồng kinh tế 2012, hợp đồng xây dựng 2012, tuyển tập mẫu hợp đồng 2012, mớ nhất, hợp đồng nhập khẩu 2012, hợp đồng ký gửi hàng hóa 2012


MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070


pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Nhà xuất bản Lao động tổ chức thực hiện xuất bản cuốn sách:

DOWNLOAD MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012


“HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH- MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN LOẠI CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT, THỤC HIỆN HỢP ĐỒNG”


Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh - thương mại, xây dựng..vv.., hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng như thế nào? Biện pháp tránh rủi ro và xử lý vi phạm hợp đồng, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau


Nội dung bao gồm những phần chính sau:


Phần I. Các khái niệm cơ bản về hợp đồng và giải quyết vi phạm, tranh chấp hợp đồng


Phần II Hợp đồng dân sự và mẫu hợp đồng dân sự (bao gồm các mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản; hợp đồng về đất đai; hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác phẩm, bảo mật thông tin, cam kết không cạnh tranh, sử dụng phát minh; hợp đồng cho thuê, cho mượn, trao đổi tài sản).


Phần III. Hợp đồng kinh doanh thương mại và mẫu hợp đồng kinh doanh thương mại (bao gồm các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, phân phối hàng hóa; hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý; hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu; hợp đồng
xuất nhập khẩu, hợp đồng hợp tác liên doanh, hợp đồng về giao nhân thầu trong XDCB, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tín dụng).Phần IV. Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng về lao động


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 584 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012


Giao tận nơi (Có hóa đơn)


Ms.Hồng Vân tel: 0909 880 382 Vui lòng liên hệ:


Tel: 08.66515070


Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam


ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM


email: hongvan@thongtinluat.org


website: www.thongtinluat.org


MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012