CÔNG NĂNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Không gian nội thất có thể chỉ là một không gian có công năng đơn giản và duy nhất (đơn năng) cũng có thể là một tập hợp nhiều không gian đơn năng hay không gian đa năng phức tạp ...Nộit thất phòng khách sang trọng


Chất lượng công năng thiết kế nội thất ngoài việc lựa chọn kích thước, xử lý tốt điều kiện môi trường vi khí hậu còn phải tạo được mối quan hệ giữa các không gian trong nội thất được chặt chẽ, rành mạch, hợp lý để các hoạt động trong gia đình đạt được hiệu quả về mặt thích dụng, mỹ quan và kinh tế.
Thiet ke noi that là một quá trình nghiên cứu giải quyết dây chuyền công năng, tổ chức các lưu tuyến. Dây chuyền công năng đòi hỏi phải xử lý các vấn đề (một cách đồng thời):
- Liên hệ và phân cách chính xác, khúc chiết.
- Trình tự hợp lý mạch lạc đảm bảo tính dây chuyền.
- Khu biệt và thống nhất rõ ràng hợp logic.Nội thất phòng khách hiện đại