Bộ Điều Khiển hệ thống
Bộ điều khiển và cung cấp nguồn(CPSU): Kết hợp tính năng triệt tiêu hồi âm kỹ thuật số( chỉ có ở LBB3310/10). Cung cấp nguồn cho tất cả thành phần hệ thống. Có 4 chế độ lựu chọn cho mic hoạt động. Loa và tai nghe cho phép kiểm tra âm thanh. Điều chỉnh âm lượng của hệ thống. Kết nối với các thiết bị ngoại vi. Lựu chọn số micro hoạt động đồng thời (1 - 4). Điều khiển 150 hộp đại biểu. Cung cấp nguồn cho 50 đại biểu.
Micro chủ tọa Micro Chủ tọa: Phím ưu tiên dành quyền phát biểu cho chủ toạ. Có tín hiệu chuông thông báo khi chủ toạ phát biểu. Cho phép nghe và phát biểu. Loa gắn kèm bên trong. Micro(lựu chọn: loại chuẩn hoặc cần dài) có cần linh hoạt và đèn chỉ thị. Hai lỗ cắm tai nghe có núm điều chỉnh âm lượng.
Tai Nghe đại biểu Tai nghe Đại Biểu
Micro Đại Biểu
Hộp đại biểu LBB 3330: Cho phép đại biểu nghe và phát biểu. Loa gắn kèm bên trong. Micro(lựu chọn: loại chuẩn hoặc cần dài) có cần linh hoạt và đèn chỉ thị. Hai lỗ cắm tai nghe có núm điều chỉnh âm lượng.
Bộ hội thảo kỹ thuật số không dây Bộ thiết bị hội thảo kỹ thuật số không dây DCN-WDV-D, DCN-WDV-L: Chức năng biểu quyết. Sử dụng cho đại biểu hoặc chủ toạ. Cho phép nghe và phát biểu. Loa gắn kèm bên trong. Micro(lựu chọn: loại chuẩn hoặc cần dài) có cần linh hoạt. Hai lỗ cắm tai nghe có phím bấm điều chỉnh âm lượng. Xuất xứ Hà Lan/ Trung Quốc.
Bộ điều khiển trung tâm DCN


Bộ điều khiển không dây trung tâm DCN
Thông tin liên hệ: