LUẬT CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2012, LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2012, LUẬT CÔNG VIÊN CHỨC 2012, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC 2012,
nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất nước trong thời kỳ mới. Cuốn sách đã hệ thống hoá một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức như: Chế độ tiền lương mới, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỹ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, quy định kê khai tài sản...LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2011-2012”


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:


DOWNLOAD SÁCH NÀY


I.Hỏi đáp về quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động; II.Chế độ, chính sách tiền lương mới đối với cán bộ công chức (thực hiện từ 1-5-2011); III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; IV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức; V. Các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật cán bộ, công chức, viên chức; VI. Chế độ trợ cấp và các chế độ chính sách khác; VII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức; VIII. Quy chế bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo; IX. Quy định mới về kê khai tài sản và các văn bản có liên quan


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011


Giao tận nơi (Có hóa đơn)


Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382 Vui lòng liên hệ:


Tel: 08.66515070


Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam


ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM


email: hongvan@thongtinluat.org


http://www.thongtinluat.org


LUẬT VIÊN CHỨC 2012