TT3 là khu đẹp nhất dự án Tây Nam Linh Đàm. Khu có 4 dẫy A, B, C, D quanh vườn hoa nhỏ nội bộ.

Sơ đồ TT3:
Tổng dt 16533m, có 48 lô chia làm 4 khu. Khu A có 12 lô, dt 220m song lập và 280m đơn lập. Một mặt đường đôi 42m, một mặt đường nội 11,5m. Gốc 38,5 đến 57tr/m(chưa bao gồm xây thô). Giá bán từ 55 đến 70tr. Vào tên hợp đồng , đóng 20%.

Khu B có 12 lô, dt 220m/lô. Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m. Gốc 38,34 đến 57tr/m(chưa bao gồm xây thô). Giá bán từ 55 đến 70tr. Vào tên hợp đồng, đóng 20%.

Khu C có 12 lô, dt 220m song lập và 280m đơn lập. Đường 15,5 và 11,5m gốc từ 38 đến 44tr/m chưa bao gồm xây thô. Giá bán từ 55 đến 65tr. vào tên hợp đồng đóng 20%

Khu D có 12 lô, dt 220m. Mặt đường 15,5 và 11,5. Gốc 38 đến 50tr chưa bao gồm xây thô. Giá bán từ 55 đến 65tr. Đóng 20% vào tên hợp đồng.
Tiền xây thô 4tr/m sàn nộp khi tiến hành xây dựng.Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Đào Duyên 0938.166.626
Email: haithuong123@gmail.com
Yahoo!ID: huongcaumuaha_123

web: taynamlinhdam.name.vn
taynamlinhdam.tk