LUẬT LAO ĐỘNG 2012
LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 - CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG,

TIỀN CÔNG, PHỤ CẤP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI”


Các chính sách về Lao động, Tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với người lao động luôn là mối quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước cũng như các cơ quan, doanh nghiệp. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực nói trên được ban hành như: Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 01/01/2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghị định 92/2011/NĐ-CP ngày 17-10-2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; Nghị định 70/2011/NĐ-CP, Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê người lao động, có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2011; Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20-10-2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhằm kịp thời cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 - CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, PHỤ CẤP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành; Phần thứ hai. Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động; Phần thứ ba. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Phần thứ tư. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế; Phần thứ năm. Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp; Phần thứ sáu. Chế độ phụ cấp, hưu trí, nghỉ phép và các chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động; Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp; Phần thứ tám. Các văn bản mới có liên quan

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org
LUẬT LAO ĐỘNG 2012