CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC bán Powermeter của hãng Satec. Công ty PLC là đại diện độc quyền của hãng Satec tại Việt Nam.

Các mã hàng có sẵn như: EM132, EM133, PM130 PLUS, PM130P PLUS, PM130EH PLUS, PM130E-PLUS, BFM136, PM172P-N, PM172E-N, PM172EH-N, RPM072, PM296, C192PF8, PM174, PM175, RPM075, EDLXR172, EDLXR175, EM720, EM720T, EM920, SA320, SA330, RDM172, RDM174, RDM175, RDM300

Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufovietnam.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.com
www.plchanoi.com
Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC Production & Trade Limited Company, PLC Company specialises in selling Powermeter manufactured by Satec. We are authorized distributor of Satec in Vietnam.
PLC Company supplies reparing inverter services.

Please enter the below websites to get information in details:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufovietnam.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.com
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh