CÔNG TY TNHH SẢN XUẨT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC bán điện trở đốt nóng của Ý, bán điện trở đốt nóng 3X2000W,230V, bán bán điện trở đốt nóng 3X1000w,230, bán điện trở nồi hơi 220V/380V, 6KW, bán điên trở sấy, bán điện trở bếp, bán điện trở vòng, bán điện trở đun nước...

Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:
www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC Production & Trade Limited Company, PLC Company specialises in selling heaters, selling heating elements.


Please enter the below websites to get information in details:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh