CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC (PLC Company) bán cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu ,cáp điều khiển chôn ngầm có chống nhiễu ĐỨC, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu HÀN QUỐC, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu Ý, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu IGUS, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu LAPP KABLE, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu SAN JIN, cáp điều khiển,cáp điều khiển có chống nhiễu EUPEN, bán cáp cao su Eland, bán cáp Draka..Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:

www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufovietnam.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.com
www.plchanoi.com

Tel: 0946 753033 / 0913 578 498
Fax: 043 5651788
Email: plchanoi@gmail.com
Liên hệ: Mai Anh

PLC PRODUCTION & TRADE COMPANY LIMITED, PLC COMPANY, PLC PRO.CO., LTD sells cable of different types such as San jin- Korea control cable, motor cable, Igus- Germany San jin- Korea, Lapp Kable. San jin- Korea..


Please visit the following website to get information about price and technical data.
www.plc.pro.vn
www.plchanoi.vn
www.ufo.com.vn
www.ufovietnam.vn
www.plchanoi.com
www.plccenter.vn
www.ufovietnam.com


Tel: 0946 753033 / 0913 578 498

Fax: 043 5651788

Email: plchanoi@gmail.com

Liên hệ: Mai Anh