Tại saoiphone 3g chỉ hiện quả táo.

Một vài hình ảnh iphone
Máy bạn đã bị treo.
Như vậy chỉ còn cách chạy lại firmware.
Cách làm cụ thể:
DFU mode và RECOVERY mode thực sự rất dễ làm nhýng các ðối với newbie ðó là 1 khái niệm hoàn toàn mới, hôm nay Pé Boy xin hýớng dẫn các newbie thực hiện theo cách dễ nhất

DFU MODE:

DFU mode là 1 mode ðýa IP về trạng thái "bất tỉnh" ðể chúng ta có thể restore lại iphone khi các "mode" kia báo lũi

Cắm cable vào IP, nhấn ðồng thời HOME+POWER cho ðến khi IP tắt, sau khi IP tắt thả POWER ra và vẫn tiếp tục giữ HOME cho ðến khi itunes thông báo IP ðang ở "recovery mode"
RECOVERY MODE là trạng thái IP ðang "ngủ" nó nhẹ nhõn DFU mode tí, khi dính táo có thể ðýa về RECOVERY MODE.
Rút cable ra khỏi IP, tắt IP bằng cách giữ HOME+POWER cho ðến khi IP tắt, sau khi tắt gồi thì giữ nguyên phím HOME rồi cắm cable vào, IP sẽ tự ðộng khởi ðộng lại và vào chế ðộ RECOVERY MODE
Địa chỉ: 450 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa
Điện thoại : 04-23482888