Vân canh HUD đang trong giai đoạn giao nhà, hiện có rất nhiều chủ nhà không có đủ khả năng tài chính xuống hết tiền để nhận nhà nên bán cắt lỗ! LK 23 đường to giá 52tr, các LK 33, 34, 38, 39... hiện đang bán giá 36 đến 38 tr! Các bác đầu tư mua ở giai đoạn này là rất hợp lý! Quan tâm xin liên hệ Mss Dao 0936.149.489