Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,


Hin tôi có 2 căn nhà ngõ 28,40 Lc Long Quân cn bán
Nhà 28A ngõ 291 Lc Long Quân

Giá bán : 120 triu/m2
Din tích : 75m2 , 2m ngõ
Nhà 4 tng , 1 tum
*****************
Nhà s 40 ngõ 395 Lc Long Quân
Giá bán : 120 triu /m2

Din tích 32m2
Nhà 4 tng , 1 tum .
…………………………
Mi thông tin chi tiết xin liên h
A phuơng:0984744337.
Click v ào đ ây xem th êm th ông tin d án:
http://minhhaland.vn/bds/.

Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân, Bán Nhà lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,