DỊCH VỤ TIN HỌC BÁCH KHOA
LH: MR ĐOÀN - HOTLINE: 046_ 2661292* 046_3275799 * MOBILE: 0912224028
Cơ Sở 1: SỐ 26/8- NGÕ 95 - CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Cơ Sở 2: Số 11 – 15 LÊ THANH NGHI - HBT – HÀ NÔI
Cơ Sở 3: A3 – TT SPNN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN BROTHER CÁC LOẠI:

Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc235c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc465cn, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc685cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc295cn, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc165c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc490cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc290, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc255cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc6890cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc795cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Dcp195c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Dcp385c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Dcp6690cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP135C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 145C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 165C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 195, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 385, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 130C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 330C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 540CN, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 240C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 260C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 250C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 290C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 665CW, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 3366C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother J265W, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother J315W, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother J415W, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC495CW, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Brother 615W, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP165C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 45C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC-250C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC-290C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 150C , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 135C , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC260C , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC235C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP385C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 185C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 585CW, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 490CW, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 6690CW , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 110C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 115C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 116C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 117C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 120C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 130C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 153C , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 165C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 310CN , giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 315CN, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 330C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 340CW, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 350C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 385C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 465CN, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 540C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 540CN, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother 560CN, giá 700.000đ


* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN CANON CÁC LOẠI:

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON (A3)
Bộ tiếp mực ngoài canon Ix 4000, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ix 5000, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Pro9500, giá 1.200.000đ

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON ĐA NĂNG:
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 338, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 347, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 340, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 360, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 318, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 320, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 308, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 310, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mx 357, giá 500.000đ


- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON THÔNG THƯỜNG:
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip3680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip4760, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip4870, giá 950.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip2770, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip100, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip1880, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip4680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip1980, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip4200, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip1300, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Ip2200, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp276, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp145, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp270, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp250, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp558, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp648, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp160, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài canon Mp198, giá 500.000đ

* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN EPSON CÁC LOẠI:

Bộ tiếp mực ngoài Epson T11, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T13, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T30, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T50, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T60, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R230, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R290, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R280, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1400, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1390, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1900, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R210, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R320, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx101, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx111, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx121, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx200, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx220, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx300, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx400, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx210, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx650, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx700w, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson P50, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5500, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx7300, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5100, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx8300, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5900, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx3900, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx2800, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx3700, giá 500.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 32, giá 850.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 320, giá 950.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 620F, giá 950.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Rx610, giá 650.000đ
Bộ tiếp mực ngoài EPSON T11 - TX200 - TX400 - TX101- TX200 - TX400 -TX101
Bộ tiếp mực ngoài EPSON T13 - TX200 - TX400 - TX101- TX200 - TX400 -TX101-TX121
Ngoài ra công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại mực in: chính hãng, giá cạnh tranh. - Nhanh chóng - Uy tín.
- Kiểm tra máy, báo giá và sửa chữa lấy liền.
- Máy in phun in bị nghẹt mực: ngâm đầu phun lấy liền.
- Vệ sinh máy: sạch sẽ, vô dầu, reset lại bộ nhớ,.......


- Ghi chú:
Giá hộp mực trên chưa bao gồm thuế GTGT


Mọi chi tiết xin liên hệ:
DỊCH VỤ TIN HỌC BÁCH KHOA
LH: MR ĐOÀN - HOTLINE: 046_ 2661292* 046_3275799 * MOBILE: 0912224028
Cơ Sở 1: SỐ 26/8- NGÕ 95 - CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Cơ Sở 2: Số 11 – 15 LÊ THANH NGHI - HBT – HÀ NÔI
Cơ Sở 3: A3 – TT SPNN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

Website: http://dichvudomuc.com
Online ID: doandu1082
Email: doandu1082@gmail.com
Tư vấn Online hoàn toàn miễn phí