Bán căn hộ dự án chung cư skygarden tower 115 định công. Các loại diện tích thuộc sàn 14, 20 của dự án.
Liên hệ: 0995.59.69.79/0973340137 để biết thêm chi tiết


chung cu skygarden tower, chung cu skygardentower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygardentower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygardentower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower, chung cu skygarden tower,