lotus garden mở bán đợt 5 - Căn hộ
LOTUS GARDEN trung tâm Quận Tân Phú. Tháng 3 nhận nhà chỉ cần TT 60% đã