Case HP DX7300
CPU core(TM)2 cpu 4300
Memory 1G ram
HDD 80G
ODD compact CD
Win XP bản quyền

Màn LCD HP L1706

Giá 4tr1 VND (cả Case & màn)