MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
kỹ thuật soạn thảo văn bản 2012, hướng dẫn soạn thảo văn bản đơn vị sự nghiệp 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

DOWNLOAD KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 2012
Dành Cho cơ quan hành chính, các tổ chức Đảng, Đoàn thể

Công tác soạn thảo văn bản không chỉ là một công việc có tầm quan trọng đặc biệt trong tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị, các tổ chức đảng và Đoàn thể, tổ chức kinh tế mà còn là một trong những nghiệp vụ kỹ thuật hành chính tổng hợp và phức tạp đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức. Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành TT 01/2011/TT-BNV, ngày 19-1-2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, sửa đổi bổ sung TT 55/2005/TT-BNV, Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Ý thức được tầm quan trọng nói trên, chúng tôi tiến hành sưu tầm, hệ thống hoá mẫu các loại văn bản hành chính thường dùng trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị, các tổ chức và trân trọng giới thiệu cuốn sách:

“Hướng Dẫn Mới Nhất Về KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN Dành Cho CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ - 320 Mẫu Văn Bản thông dụng”.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:

Phần I. Các văn bản mới chỉ đạo, hướng dẫn về soạn thảo văn bản - Mẫu văn bản hành chính mới nhất;

Phần II. Mẫu văn bản thường dùng cho các cơ quan, các tổ chức Đảng và đoàn thể;

Phần III. Mẫu các loại hợp đồng; Phần IV. Mẫu văn bản về tổ chức, nhân sự;

Phần V. Mẫu điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp;

Phần VI. Mẫu các văn bản diễn thuyết và thư từ.

Phần VII. Các mẫu đơn từ, văn bản khác;

Phần VIII. Mẫu văn bản về tài chính, kế toán;

Phần IX. Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cấp chính quyền địa phương.

Cuốn sách là một tài liệu quý và thiết thực cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức có tài liệu đúc thêm kinh nghiệm, nâng cao chất lượng của công tác soạn thảo văn bản.Giá: 299.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2011. (Có hóa đơn)

GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org
MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012