ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2012, TỔNG HỢP CÁC BỘ ĐINH MỨC 2012, ĐỊNH MỨC CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 2012, ĐINH MỨC CẤP THOÁT NƯỚC 2012, ĐỊNH MỨC CÂY XANH 2012
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC”(Cuốn 3)

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng; Phần II. Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; Phần III. Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp; Phần IV. Định mức dự toán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện; Phần V. Định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện; Phần VI. Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình; Phần VII. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Phần VIII. Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phần IX. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Phần X. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Phần XI. Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; Phần XII. Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối; Phần XIII. Định mức lắp đặt thiết bị cho công trình thuỷ điện; Phần XIV. Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều; Phần XV. Định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 540 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN 2012