Cáp máy chiếu dài 5m,10m,15m,20m
,30m
Giá: 70.000 VNĐ

Cáp VGA 1,5m ; 3m;5m; 10m;15m;20m;30m
Giá: 24.000 VNĐ

Cáp DVI to DVI 1,5m
Giá: 80.000 VNĐ

Cáp HDMI 1.4 dài 1,5m;3m;5m;10m;20m
Giá: 150.000 VNĐ

Cáp HDMI to DVI
Giá: 220.000 VNĐ

Cáp máy in cổng USB 1,5m;3m;5m;10m
Giá: 20.000 VNĐ

Cáp nối dài USB 1,5m;3m;5m
Giá: 25.000 VNĐ

Cáp máy in LPT
Giá: 80.000 VNĐ

Cáp máy in USB to Paradell ( Z-tek)
Giá: 220.000 VNĐ

USB extender dài 30m
Giá: 300.000 VNĐ

LIÊN HỆ : http://<a href="http://&#91;URL="http://...H HẢI ĐĂNG[/URL] - 223 CHÙA LÁNG
MAI QUỲNH - 0972736925
YH: kdhaidang_03