Chung cư CT4 Xa La giá rẻ
Chung cư CT4 Xa La giá rẻ 20tr/m2, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ,
Chính chủ gửi bán một số căn hộ tại CT4 Xa La, giá rẻ, bao phí.
- CT4A, tầng 11, S = 62.8m2, giá 22tr/m2, bao phí.
- CT4A, tầng 8, S = 52.3m2, giá bán 21.5tr/m2.
- CT4A, tầng 21, S = 69.5m2, giá bán 22tr/m2, bao phí.
- CT4A, tầng 15, S = 67.8m2, giá bán 22tr/m2, bao phí.
- CT4B, tầng 16, S = 67.8m2, giá bán 22tr/m2, bao phí.
- CT4B, tầng 25, S = 69.5m2, giá bán 20.5tr/m2.
- CT4B, tầng 27, S = 62.8m2, giá bán 21tr/m2.
Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ, Chung cư , xa la, CT4 Xa la, chính chủ, giá rẻ,
Chung cư, CT4 xa la, giá rẻ,