Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân,

Hin tôi có 2 căn nhà ngõ 28,40 Lc Long Quân cn bán
Nhà 28A ngõ 291 Lc Long Quân
Giá bán : 120 triu/m2
Din tích : 75m2 , 2m ngõ

Nhà 4 tng , 1 tum
*****************
Nhà s 40 ngõ 395 Lc Long Quân
Giá bán : 120 triu /m2

Din tích 32m2
Nhà 4 tng , 1 tum .
…………………………
Mi thông tin chi tiết xin liên h
A phuơng:0984744337.
Click v ào đ ây xem th êm th ông tin d án:
http://minhhaland.vn/bds/.

Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân, Nhà chính ch lc long quân,bán nhà lc long quân , nhà th cư lc long quân,